Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez Notariusz Karolinę Drechny i Notariusz Edytę Gołuchowską.

Staranne przygotowanie do zawodu oraz wieloletnie doświadczenie  zawodowe wspólników kancelarii gwarantuje wysoki standard obsługi prawnej, rzetelne, sprawne, kompleksowe i, co najważniejsze, indywidualne podejście do każdego Klienta kancelarii.

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, dlatego w naszej działalności ze szczególną starannością czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i  słusznych interesów stron. Przy dokonywaniu czynności notarialnych kładziemy nacisk na świadczenie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami kodeksu etyki zawodowej. Kierujemy się uczciwością, rzetelnością, niezależnością, bezstronność, sumiennością, terminowością oraz dyskrecją.

Osobom, które się do nas zwracają chcąc dokonać czynności notarialnej, udzielamy nieodpłatnych i profesjonalnych porad prawnych, które mają na celu podnoszenie świadomości prawnej i zapewnienie stosowania prawa w sposób odpowiadający ich woli i intencjom. Upewniamy się, że nasi Klienci są świadomi i rozumieją zarówno skutki prawne, jak i faktyczne dokonywanych przez nich wyborów.

 • Karolina Drechny
  Notariusz

  Notariusz Karolina Drechny jest absolwentką Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu z wyróżnieniem dziennych studiów prawniczych zdała egzamin na aplikację notarialną. Aplikację notarialną odbyła w kancelarii notarialnej swojego patrona, co pozwoliło jej na zapoznanie się ze wszelkimi aspektami pracy notariusza oraz zdobycie praktycznych umiejętności wymaganych do samodzielnego dokonywania czynności notarialnych. Przed powołaniem na stanowisko notariusza pracowała na stanowisku asesora notarialnego, a następnie zastępcy notarialnego, co pozwoliło je na pogłębienie zdobytej wiedzy prawniczej i doświadczenia oraz doskonalenie nabytych umiejętności. Zastępowała przy czynnościach notarialnych zarówno swojego patrona, jak i innych notariuszy.

  Doświadczenie zawodowe:
  Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek Prawo (2004-2009)
  Aplikacja Notarialna w Okręgu Izby Notarialnej we Wrocławiu (2009-2012)
  Powołanie na stanowisko asesora notarialnego (Decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2013 roku)
  Uzyskanie statusu zastępcy notarialnego (zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2015 roku)
  Powołanie na stanowisko notariusza (decyzja Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 22 września 2017 roku)

 • Edyta Gołuchowska
  Notariusz

  Notariusz Edyta Gołuchowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2011 roku. W latach 2011 – 2014 odbyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej we Wrocławiu, będąc zatrudniona w kancelarii notarialnej swojego patrona, co pozwoliło jej na zapoznanie się ze wszelkimi aspektami pracy notariusza oraz zdobycie praktycznych umiejętności wymaganych do samodzielnego dokonywania czynności notarialnych. Po zdaniu egzaminu notarialnego w 2014 roku pracowała na stanowisku zastępcy notarialnego, co pozwoliło jej na pogłębienie zdobytej wiedzy prawniczej i doświadczenia oraz doskonalenie nabytych umiejętności. Zastępowała przy czynnościach notarialnych zarówno swojego patrona, jak i innych notariuszy. W 2017 roku została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą we Wrocławiu.

  Doświadczenie zawodowe:
  Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek prawo (2006-2011)
  Aplikacja notarialna w Okręgu Izby Notarialnej we Wrocławiu (2011-2014)
  Uzyskanie statusu zastępcy notarialnego (zaświadczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2014 roku)
  Powołanie na stanowisko notariusza (decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2017 roku)