W związku z tym, że każda czynność notarialna ma charakter indywidualny i wymaga przedłożenia różnych dokumentów, aby nie wprowadzać Państwa niepotrzebnie w błąd i nie narażać na gromadzenie zbędnych dokumentów, nie wskazujemy w tym miejscu „wykazu standardowych dokumentów”.

W każdej chwili, na Państwa życzenie, odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące czynności notarialnych, a także udzielimy informacji, jakie dokumenty są niezbędne i gdzie mogą je Państwo uzyskać.

Informacje mogą Państwo uzyskać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych udzielamy nieodpłatnie.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.
Przekazanie dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itd.) oraz znacząco usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.